AutoDocReader wersja 1.1
 • Butterfly
  Butterfly
  MaaG
  Posts: 86 from 2003/7/22
  From: Pilzno, Poland
  Jak ju¿ wiecie (albo i nie) na http://www.mguc.republika.pl jest dostêpny AutoDocReader w nowej wersji.
  W koñcu uda³o mi siê:
  - dodaæ (?) kilka komend arexxa. My¶lê ¿e bêdzie to przydatne zw³aszcza do intergracji
  z GoldEd-em czy MophEd-em
  - zaktualizowaæ guide i lokalizacje
  - usun±æ kilka starych .. i dodaæ kilka nowych b³êdów.

  ¦ciana p³aczu jest dostêpna tu: http://www.ppa.pl/bugtracker/index.php?id=3
 • »26.11.05 - 08:34
  Profile Visit Website
 • Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  A jak z dzia³aniem, czy dzia³a na MUI 3.9?
 • »26.11.05 - 15:03
  Profile Visit Website
 • Butterfly
  Butterfly
  MaaG
  Posts: 86 from 2003/7/22
  From: Pilzno, Poland
  Z³e pytanie..
  Na mui3.9 na pewno dzia³a (bo sam u¿ywam). Pytanie czy na MUI4.0 dzia³a..:roll:
 • »26.11.05 - 15:25
  Profile Visit Website