MorphOS vs AROS
 • Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Poniewa¿ MorphOS-team nie wykazuje chêci robienia systemu dla
  u¿ytkowników, wol± mieæ zabawkê dla siebie, to mam taki pomys³, by
  mo¿e u¿ytkownicy Pegasosa wsparliby na ró¿ne sposoby AROS-Team.
  Oczywi¶cie by³aby potrzebna chêæ wspó³pracy i z drugiej strony.
  Morphos nierozwijaj±c siê powoduje, ¿e AROS jest coraz mniej z ty³u, a
  wsparty móg³by rozwijaæ siê szybciej. Skoro ludzie z Morphos-teamu nie
  potrzebuj± u¿ytkowników, to co siê bêdziemy wpychaæ tam, gdzie nas nie
  chc±....
 • »22.08.05 - 17:30
  Profile Visit Website
 • MorphOS Developer
  Krashan
  Posts: 1107 from 2003/6/11
  From: Białystok...
  Spraw± zasadnicz± jest powstanie wersji AROS-a natywnie dzia³aj±cej na Pegasosie. Niestety wszystko wskazuje na to, ¿e ekipa AROS-a nie jest zainteresowana takim portem, stoj±c na stanowisku, ¿e nie ma sensu portowanie na tak ma³± platformê sprzêtow± (w porównaniu z x86). Szkoda, ¿e nie dostrzegaj± koderskiego potencja³u, jaki mog³aby przyci±gn±æ do AROS-a wersja na Pegasosa.
 • »22.08.05 - 18:52
  Profile Visit Website
 • Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Ano fakt musza jeszcze chciec ludzie od Arosa.
 • »22.08.05 - 18:59
  Profile Visit Website
 • MorphOS Developer
  zukow
  Posts: 643 from 2005/2/9
  From: Poland
  MosTeam olewa userów, arosowcy zapatrzeni w x86 olewaj± ppc wiêc jak widaæ jeste¶my olewani przez 2 strony naraz. jak bede miec czas to skompiluje arosa dla linuxa_ppc i zobacze jak to dzia³a ale z tego co widzilem na pececie to na razie lepije siê "mêczyæ" na mosie. samemu arosowi by zgodno¶æ binarek z mosem ale kto¶ by to musia³ zrobiæ a chêtnych nie ma.
 • »22.08.05 - 20:03
  Profile Visit Website
 • Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Jest trochê racji w tym co piszesz.. Ale czy jest jakie¶ inne wyj¶cie?
  Mo¿e czas u¶wiadomiæ AROS-Teamowi, i¿ mog± uzyskaæ niez³y support. Co
  do ró¿nic Morphos/Aros, Aros jest w tyle to fakt, ale siê rozwija...
  Morphos rozwija siê jedynie w wersji dla znajomych i krewnych królika.
  S±dzê, i¿ gdyby ArosTeam dosta³ odpowiedni support od ludzi
  u¿ywaj±cych teraz MOSa by³aby jaka¶ szansa i ostatni argument o tym,
  ¿e MORPHOS jest bardziej zaawansowany by upad³, tak jak upada w
  konfrontacji z OS4... Kiedy¶ byli daleko do przodu, a teraz??? W sumie
  to sam Team pogrzeba³ MorphOSa, skoro rodzice sami unicestwili swoje
  dziecko, to co nam pozostaje?...
 • »23.08.05 - 06:48
  Profile Visit Website
 • MorphOS Developer
  Krashan
  Posts: 1107 from 2003/6/11
  From: Białystok...
  Taaa, spróbuj ich przekonaæ, ja próbowa³em i siê dowiedzia³em "¿e jak mogê nie lubiæ taniej architektury x86" i ¿e "nie ma sensu".
 • »23.08.05 - 08:40
  Profile Visit Website
 • Acolyte of the Butterfly
  Acolyte of the Butterfly
  Kamul
  Posts: 121 from 2004/6/9
  From: Poland, Katowice
  > jak bede miec czas to skompiluje arosa dla linuxa_ppc i zobacze jak to dzia³a ale
  > z tego co widzilem na pececie to na razie lepije siê "mêczyæ" na mosie.

  Wydaje mi sie, ze Kaczusiowi chodzilo o sportowanie AROSa po to, aby nad nim, a nie na nim popracowac. :) Sam rowniez chcialbym zobaczyc natywnnie AROSa na Pegasosie. Przy czym tak jak pisze Krashan, na razie sie na to niestety nie zanosi... :(

  BTW, taki watek na MorphZone? Toc to zdrada... ;)
 • »23.08.05 - 15:20
  Profile
 • Butterfly
  Butterfly
  MaaG
  Posts: 86 from 2003/7/22
  From: Pilzno, Poland
  Wprawdzie MOS dla uzytkownikow sie nie rozwija, ale z drugiej strony mamy w mosie duzo bardziej stabilny kernel, emulacje m68k (i ppc-pochodnych).
  Skoro AROS nas nie chce (a i mnie jakos specjalnie nie podchodzi) to duzo lepszym rozwiazaniem bedzie rozwijanie
  tego co mamy w MOSie.
  Ambient powstaje zupelnie niezaleznie, stos tcp tez. MUI pojawilo sie tez niezalezne. Wiec co nam brakuje ? Wydaje mi sie iz duzo prosciej bedzie ewentualnie "zaimportowac" cos z AROSa niz przenosic calego arosa na pegaza...
  Ale to tylko moje prywatne zdanie...
 • »25.10.05 - 07:09
  Profile Visit Website
 • Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Na dzieñ dzisiejszy brakuje nowego kernela, a dok³adniej jego
  rozwoju... £atanego kernela przerabialismy przez ok 10 lat w naszych
  classikach... Niby co¶ to pomaga³o, ale traci³o siê stabilno¶æ. A
  wiadomo, wszystko siê rozwija (¿e nie wspomnê, ¿e jest trochê rzeczy
  do poprawienia - ponoæ poprawionych w 1.5 - choæby zarz±dzanie
  pamiêci±). Po prostu bojê siê stagnacji, a wiêc cofania, bo w
  informatyce stoj±c siê tak na prawdê cofa...
 • »25.10.05 - 07:31
  Profile Visit Website
 • TCD
 • Just looking around
  Posts: 5 from 2005/9/4
  From: London, UK
  Widzê, ¿e niezbyt optimistycznie to wygl±da. A mo¿e by tak wesprzeæ mos-team kas±. Jak wiadomo kasa rz±dzi :-)
 • »25.10.05 - 07:38
  Profile
 • Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Podobniez problem jest tylko z jednym ogniwem tej ukladanki....
 • »27.10.05 - 20:32
  Profile Visit Website
 • Just looking around
  Posts: 8 from 2006/1/4
  From: Poland
  jako, że kropla drąży skałę proponuję nie ustawać w przekonywaniu :)
  http://aros-exec.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1368&forum=8&post_id=11209#forumpost11209
 • »25.03.06 - 17:34
  Profile
 • Just looking around
  michalsc
  Posts: 4 from 2006/3/27
  https://morph.zone/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4439&forum=32

  :)
 • »27.03.06 - 09:41
  Profile Visit Website