• MorphOS Developer
  Krashan
  Posts: 1107 from 2003/6/11
  From: Białystok...
  Taaa, spróbuj ich przekonaæ, ja próbowa³em i siê dowiedzia³em "¿e jak mogê nie lubiæ taniej architektury x86" i ¿e "nie ma sensu".
 • »23.08.05 - 08:40
  Profile Visit Website